What Are You Looking For?

Your Cart

  • Empty cart.

Milk Pudding

₹ 720
  • SKU: milk-pudding
  • Sev for Milk Pudding, Plain Khoya, Ghee Deshi, Sugar, Elachi Powder, Badam Giri (Tanch), Pistachio Green
Guarantee safe & Secure checkout